JAN KONŮPEK / DANTOVO PEKLO. Bibliografie, odkazy.

 


Literatura
Alice K. Turnerová, Historie pekla, Brno 1995.
Anna Sochorová – Jan Konůpek, Jan Konůpek: Galerie výtvarného umění v
Chebu, Kabinet kresby a grafiky, 16. února – 25. května 2008, Cheb 2008.
Dante Alighieri, Božská komedie. Část první., Peklo, Praha 1949.
Dante Alighieri, Božská komedie, Praha 1958.
Dante Alighieri – Jan Vladislav, Nový život, Praha 1969.
Fritz Novotny, Painting and Sculpture in Europe, 1780 – 1880, New Haven
1995.
Giovanni Boccaccio, Nejstarší životopisy Dantovy, Praha 1965.
Hana Sedalová, Jan Konůpek – grafická tvorba (diplomová práce), Seminář
dějin umění FFMU, Brno 1991.
Jakub Deml, Jan Konůpek a jiné eseje, Olomouc 1997.
Jan Blokša – Jaroslav Vrchlický, Výklad Božské komedie Danta Alighieriho.
Díl 1. Peklo, Hranice 1899.
Jan Konůpek, Jan Konůpek: kresby – grafika – malby: (1913 – 1933), Praha
1934.
Jan Konůpek, Korespondence Jana Konůpka s R. R. Hofmeistrem z let 1917 až
1934, Praha 1942 – 1949.
Jan Konůpek, Život v umění, Praha 1947.
Jan Konůpek – Hana Larvová, Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu: (katalog
výstavy: Dům U kamenného zvonu: 1. října 1998 – 3. ledna 1999), Praha 1998.
Jiří Konůpek, Putování Jana Konůpka, Praha 1943.
Ludislava Tomková, Jan Konůpek: Kresba, grafika ze sbírkových fondů
Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 1993.

Milton Klonsky, Blakes´s Dante, London 1980.
Stephen F. Eisenman - Thomas Crow, Nineteenth century art: a critical
history, London 2002.
Valeria Tinkler Villani, Visions of Dante in English poetry: translations of the
Commedia from Jonathan Richardson to William Blake, Amsterdam 1989.
Katalog výstav
Dante Alighieri v českém výtvarném umění. Medaile a plakety, grafika, kresby
a obrazy, knižní edice a dokumentace. Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem a Národní galerie v Praze, Praha 1993.
Tvrdošijní a hosté: užité umění, malba, kresba. 2. část/(koncepce výstavy,
úvodní text a výběr vystavených děl Karel Srp). Galerie hl. města Prahy, Praha
1987.
Prameny
Korespondence Jana Konůpka s Aloisem Dykem. Památník národního
písemnictví v Praze, fond Alois Dyk.
Internet
Aukční dům Zezula, Archiv 14. aukce – Jan Konůpek (1883–1950), Papilio
Antique,
http://www.papilio.cz/cz/archiv.php?aukce=a14&pol=3249&PHPSESSID=76068ecf74ab68239c819f4717ec9327
Božská komedie, Wikipedie – otevřená encyklopedie,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEsk%C3%A1_komedie,

Deborah Parker, The world of Dante, http://www.worldofdante.org/index.html,

Dobromila Lebrová, Dante Alighieri, italský středověký básník – 690. výročí
úmrtí, Pozitivní noviny, http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2011090034,
Ondřej Molnár (rec.), Alighieri, Dante: Komedie (Peklo), iLiteratura.cz,
http://www.iliteratura.cz/Clanek/23569/alighieri-dante-komedie-peklo,

The interfnal lovers, A Lonely Philosopher,
http://alonelyphilosopher.wordpress.com/2011/05/06/the-infernal-lovers/

Dagmar Viačková Jan Konůpek - Dantovo Peklo
Bakalářská diplomová práce

http://is.muni.cz/th/383679/ff_b/Jan_Konupek__Dantovo_Peklo.pdf