MARCO, JINDŘICH: PLEASE BUY MY NEW SONG.                    Fotografiická reportáž z let 1945 - 1947 zobrazující osudy lidí v rozvalinách měst poválečné Evropy (Berlín, Drážďany, Waršava, Praha, Londýn, Budapešť, Řím), knihu uzavírá soubor 18 fotografií ze života židovských přistěhovalců na území nového státu Izrael (1948).