VALENTINA TĚREŠKOVOVÁ.

www.artbook.cz

První žena ve vesmíru - Dedikace, podpis a datum (19.8.1963) na fotografii. 180x240 (výřez pasparty)

Wikipedie: Otevřená encyklopedie