Surrealismus v ČSR.

 

 

   fotoalbum >>>

Manifest, 1934. - Praha, B. Brouk, 21. 3. 1934. Tisk Graf a Stricker v Praze XI. Nestr., (4) s., tisk na novinovém papíře. Dvoulist 315x237. - Na první straně dvoulistu je dopis "André Bretonovi." (Paříž, 10.5.1933. Za skupinu Devětsil: V. Nezval) a text "Ústřednímu agitpropu KSČ." (Praha, 19.3.1934. Skupina surrealistů v ČSR.). Nezvalův text manifestu začíná jedenáctiřádkovým odstavcem na první straně "Revoluční Evropou pobíhá strašidlo ... fašismu." a pokračuje na obou vnitřních stranách dvoulistu, na čtvrté straně jsou za textem uvedena jména signatářů manifestu: "Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Imre Forbath, Jindřich Honzl, Jaroslav Ježek, Katy King, Josef Kun Stadt, Vincenc Makovský, Jindřich Štyrský, Toyen".