UZANNE, OCTAVE: STRAŠIDLA V KNIHÁCH.
Picka, Konůpek - Povídky pro bibliofily. Vybral a přeložil Miloslav Novotný. Praha, Picka, 1930, V tiráži 1933. Čtení pro  bibliofily, sv. 26.image