JOSEFA VÁCHALA, DŘEVORYTCE, NOVÝ KALENDÁŘ TOLERANCÝVáchal - JOSEFA VÁCHALA, DŘEVORYTCE, NOVÝ KALENDÁŘ TOLERANCÝ
na rok 1923 aneb Rokodník, ve kterém na každý den nějaký bludař neb jiná pozoruhodná a znamenitá osoba a svátek vynajíti se může. Spolu s rozmanitými příběhy a obrazy ve dřevě řezanými, skrze autora cele vyhotoven a na světlo vydán byl v listopadu měsíci l.p. 1922. Po šedesáti letech od vytištění v počtu 20 neprodejných exemplářů vydal jako faksimile V. Z. (Václav Zadrobílek, r.v. 1982). 100 s., 22 dřevorytů, z nich 14 celostránkových, Volné složky v pův. pap. obálce.  290x215