TVAR.


Literární a umělecký měsíčník. Břeclav, 1927.


tvar        tavr4
tvar3         tvar2