Připravujeme do prodeje

 

DESÁTEK JARMAREČNÍCH PÍSNÍ.

J. Hladký, 1938. Písně jsou přetisknuty ze "špalíčků" sběratele J.Z. 11 Ručně kolorovaných dřevorytů JAROSLAV PECHÁČEK. Každá píseň (2-3 dvoulisty), samostatně šitá nití, volně uloženo do pův. pap. obálky. Ručně číslovaný ex, č. 35 ze sedmdesáti výtisků na ruční papíře. Podpis J. Hladkého v tiráži. - Velmi dobrý stav.

image

image

 

NOVÝ DESÁTEK JARMAREČNÍCH PÍSNÍ.

J. Hladký, 1940. 10 Ručně kolorovaných dřevorytů RICHARD LANDER, ve front. sign. Každá píseň (2-3 dvoulisty), samostatně šitá nití, volně uloženo do pův. pap. obálky. Ručně číslovaný ex. č. X z padesáti výtisků na ruční papíře. Podpis J. Hladkého v tiráži. - Velmi dobrý stav.

image

image

 

HORA, JOSEF: POPELEC.

Svět a kumšt . Se sedmi kresbami FR. BIDLA a v typografické úpravě RUDOLFA HÁLY. Praha, Fr. Borový, 1934. 68 s. 50 čísl. výt. na domácím similijapanu, kartonáž podle návrhu FRANT. MUZIKY. Výtisk číslo 46.

image

 

MÁCHA, KAREL HYNEK: DUŠE NESMRTELNÁ.

Praha, Picka, 1936. Nestr. (14) s., ilustrace (titulní dvoustrana) JAN KONŮPEK, 69 čísl. výt., tento exemolář číslo 35. Pův. brož.

image

 

VO DNE A V NOCI.

Sborník poézie a umenia. Zredigoval Michal Povážan. Bratislava, Skarabeus a FKM, nedatováno. Vytlačil Gustáv Teslík v Skalici. Dve farebné reprodukcie vytlačil Wigand v Bratislave. 152 s. textu a 25 listů obrazových příloh (1x barevná), ilustrace v textu a barev. reprodukce ve frontispise. Pův. polopl. vazba.

image

 

SLOVENSKÁ PRÍTOMNOSŤ LITERÁRNA A UMELECKÁ.

Sborník štúdií. Redigoval Ján Smrek. Praha, L. Mazáč, 1931. 249 s., obr. přílohy, ilustrace., grafická úprava J. R. VÁVRA, obálka Vávra & Kittner. Pův. celopl. vazba s obálkou. – Velmi dobrý stav!

image

image

image

image

 

LOUYS, PIERRE: MIMES DES COURTISANES DE LUCIEN.

Paris, Éditions Montaigne, 1928. 140 s., 8 leptů OTAKAR KUBÍN. Exemplář 219/350 na velinu Johannot, celkový náklad 375 výtisků. Pův. brož.

image

image

image

 

POZDRAV.

Almanach poézie. Jeseň 1942. Bratislava, Skarabeus, 1942. Vytlačil Wigand v Bratislave. Zredigovali Michal Povážan a Vladimír Reisel. Obálka a úprava Ján Mudroch. 99 s. textu (Fabry, Reisel, Žáry, Rak, Lenko, Apollinaire - Pásmo, Dilong, Chr. Zervos) a 28 s. barev. a čb. příloh (mj. Bednár, Čemický, Guderna, Hložník, Chmel, Kostka, Majerník, Mudroch), ilustrace v textu. Pův. brož. - 310x235 Velmi dobrý stav.

image