Istler - OBRTEL, VÍT: VODOTRYSK.


Tři barevné orig. grafiky JOSEF ISTLER, vše sign.
- Praha, Památník národního písemníctví prp SČB, 1987. Nestr., tři orig. grafiky (kombinované techniky) JOSEF ISTLER, grafická úprava Clara Istlerová. 250 výtisků, podpis autora a výtvarníka v tiráži. Volné složky v pův. pap. ob., ruční papír. 210x300
Cena: 2650,-