MÁCHA, KAREL HYNEK: POUŤ KRKONOŠSKÁ. VALDICE.


Hořice, 1942. Vytiskl František Erbert. K tisku upravil a doslov napsal Fr. Krčma. 80 s., 5 dřevorytů KAREL ŠTIKA (první a závěrečný sign.), ex. XXXI/200. Volné složky v pův. pap. obálce. 240x160
Exemplář obsahuje navíc tři celostr. dřevoryty tištěné na jemném papíře, na dvou listech je vedle sign. a dat. (1942) i věnování pro majitelku tohoto výtisku.
http://www.artbook.cz/detail.asp?ID=108704


108704

image

image

image

image

image