Šíma - DELLUC, LOUIS: LIDÉ Z BARU.Praha, Aventinum, 1925. Typem jansonovým vytiskli 1000 číslovaných exemplářú Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Tento exemplář s tištěným číslem  972. 106 stran, 39  ilustrací (9 celostránkových) a obálka JOSEF ŠÍMA. Pův. brož, 295x215

image


image


image