ANNUŠE LAICHTEROVÁ: KRÁLOVSTVÍ SRDCE. 1926.

 

Praha, Prokop Laichter, (1926). 81 stran, 18 celostr. ilustrací, kreslené iniciály a obálka Prokop Laichter, úvod František Laichter "Několik slov pronesených nad hrobem předčasně zesnulé pohádkářky". Pův. brož. 325x250 Krásný stav!
Dedikace Prokopa Laichtera paní Olze Ludvíkové - Vlčkové, dat. 27. 5. 1964 "...pohádkové básně v próse mé Anuše pro její světlou památku ...".
Na s. před titulem rukopisná dedikace obdarované "Svému muži - za vše / čím duši mou naplnil / krásnou, životní vírou".

Sbírka pohádek, jež napsala první manželka ilustrátora Prokopa Laichtera. Annuše Laichterová zemřela na tuberkulózu r. 1924.

Laichter Prokop (1898 - 1975), malíř, ilustrátor, scénograf, herec a syn nakladatele Jana Laichtera.
http://muzeum.mestodobruska.cz/?id=6
Laichterová-Koubová Annuše (1895 - 1924), manželka Prokopa Laichtera.
http://www.mestodobruska.cz/turista/historie-mesta/vyznamne-osobnosti-dobrusska/laichterova-koubova-anuse/

Cena:: 1 800,- CZK

                 image

 

image

 

image

 

       image

 

image

 

    image

 

image

 

image  image

 

image    image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

                       image