ŽIVOT A MYTUS. Roč. I. 1914.

 

Umělecký měsíčník. Vydává  Výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze. Rediguje B. Mathesius a J. Jareš (výtv. část).

č. 1-2, – (16) s. obr. příloh na křídě, 24 s. č. text + 8 s. “Ruská příloha”, text v azbuce, 1 list s inzercí.  Ve vyobrazení fotografie s návrhy pomníku Jana Žižky včetně reprodikcí architektonických plánů (Sapík V., Vořech Č.). K témuž několik článků a obsáhlý komentář k proběhlé výstavě soutěžních návrhů pomníku J. Žižky z Trocnova. Z dalšího obsahu mj.: Ot. Malota: V boji o národ, B. Mathesius: Evropa a Čechy, J. Jareš: Padesát let českého výtvarnictví (1863 – 1913).  Na s. 22-23 kritická glosa B. Mathesia "Almanach, Přehledu na rok 1914" k vystoupení předváležné avantgardy (ALMANACH NA ROK 1914). Obrazová část obsahuje vedle reprodukcí J. Mánesa, A. Kosárka práce Fr. Bílka.

č. 3-4, - (16) s. obr. příloh na křídě, český text s. 25-48, + s. 9-16  “Ruská příloha”, text v azbuce. Obrazová část obsahuje mj. alternativní návrhy pomníku Jana Žižky (Sapík V., Vořech Č.), návrhy Č. Vořecha a J, Jareše instalace Jub. výst. Umělecké besedy (persp. pohledy do sálů, půdorysné řešení), reprodukce obsahují mj. práce Fr. Bílka, A. Nekolové, M. Vejvodové, D. Mayera-Zajíce. Text obsahuje mj. pokračování  Padesát let českého výtvarnictví (1863 – 1913) a V boji o národ. Jarešův polemický článek Moderní galerie česká a dokončení komentáře k výstavě soutěžních návrhů pomníku J. Žižky z Trocnova

č. 5-6, -  (16) s. obr. příloh na křídě, český text s. 49-76, + s. 17-20  “Ruská příloha”, text v azbuce. Obrazová část obsahuje reprodukce mj. Fr. Bílka, J. Jareše, J. Šedivého. Text obsahuje mj. závěrečné části  Padesát let českého výtvarnictví (1863 – 1913) a V boji o národ, v závěru publikuje Josef Pelíšek ,“Jugoslávija“ a několik poznámek o Slovanství vůbec.

Tři sešity v pův. obálkách, dobře zachováno. 240x210 – Velmi vzácné.

CENA:  9000,- CZK

Objednat na www.artbook.cz@gmail.com

 

Martin Tichý: Kritické dílo tzv. pragmatické generace. Disertační práce.

ALMANACH NA ROK 1914.

 

image   image

 

image   image

 

image    image  

 

image

 

image

 

image    image

 

                                image

image