P. B. V MURACH MISTKA 1891 - 1893.

20 orig. fotografií VÁCLAV CHOCHOLA.
 - Místek, Jaroslav Olšák, Beati librum possidentes, 1955. Album na paměť místeckého pobytu Petra Bezruče v letech 1891-1893. Literární část sestavil, texty k snímkům a doslov napsal Jaroslav Procházka. 20 orig. fotografií VÁCLAV CHOCHOLA, každá z nich adjustována samostatně na jednom listu. Typograficky upravil, dřevorytem vyzdobil, písmem Empiriana vytiskl a do umělecké vazby svázal JAROSLAV OLŠÁK v celkovém počtu 11 exemplářů, ruční pap. V tiráži podpisy Václava Chocholy, Jaroslava Olšáka a Jaroslava Procházky, v textu podpis Petra Bezruče. Umělecká celopl. vazba, kartonové pouzdro. 380x325 
Cena: 7500,-