ZDENĚK SÝKORA, katalog, Špálova galerie, 1970.


Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970.
Texty: Josef Kroutvor - Onkologie tvorby -  teoretický model, Vladimír Burda, Josef Hlaváček, Jan Sekera. Básně Emil Juliš, Ladislav Nebeský a Karel Milota. (8) s. Dva volné dvoulisty, křídový papír. 420x300

Více na artbook.cz >>

Odkazy: www.zdeneksykora.cz

image