Jazzová sekce / Edice Jazzpetit106858  106858-
Štyrský - MOUSSU, ANNETTE (Anna Fárová): JINDŘICH ŠTYRSKÝ, FOTOGRAFICKÉ DÍLO 1934 - 1935. Praha, Jazzová sekce, 1982. Jazzpetit, č. 10, příloha bulletinu Jazz. Nestr., ve front. portrét Jindřicha Štyrského od Josefa Sudka, (32) s. textu Anette Moussu (Anna Fárová), 100 listů obr. přílohy (100 reprodukovaných fotografií Jindřicha Štyrského), grafická úprava JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 - Velmi dobrý stav.         1500,- CZK

106858a  106858aa
HRABAL, BOHUMIL: OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. 1. vyd. Praha, Jazzová sekce, 1982. Jazzpetit, č. 19, příloha bulletinu Jazz. 301 s., obálka a typografie JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 -       600,- CZK
"V oblasti beletrie se Jazzpetit postaral o první vydání Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále (1982), který byl již dříve odmítnut v Čs. spisovateli a jehož vydání v Jazzpetitu se stalo jedním z nejsilnějších impulsů represivních zásahů vůči Jazzové sekci. "  Skovník české literatury po roce 1945. [online] http://www.slovnikceskeliteratury.cz

106858b  106858bb
MINIMAL & EARTH & CONCEPT ART. Část I. V tiráži: Minimal, Earth conceptual Art. Uspořádal Karel Srp. Praha, Jazzová sekce, 1982. Jazzpetit, č. 11, příloha bulletinu Jazz. 333 s., obrazová dokumentace, grafická úprava JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 - Velmi dobrý stav.        600,- CZK


106858c  106858cc
KUNDERA, LUDVÍK: DADA. Praha, Jazzová sekce, 1983. Jazzpetit č. 13. 262 s., grafická úprava JOSKA SKLANÍK. Pův. brož. 220x155 – Velmi dobrý stav.         600,- CZK

106858d  106858dd
KROUTVOR, JOSEF: HLAVA MEDUSY. Praha, Jazzová sekce, (po r. 1985). Jazzpetit č. 29. 194 s., grafická úprava JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 - Velmi dobrý stav.  600,- CZK
“Převážná část nákladu 24. svazku – Kroutvorovy Hlavy Medusy – chybně označeného pořadovým číslem původního připravovaného námětu 29, byla zabavena v tiskárně a zachránit se podařilo jen několik desítek kusů.”  Skovník české literatury po roce 1945. [online] http://www.slovnikceskeliteratury.cz

106858e  106858ee
REZEK, PETR: TĚLO, VĚC A SKUTEČNOST V SOUČASNÉM UMĚNÍ. Praha, Jazzová sekce, 1982. Jazzpetit, č. 17, příloha bulletinu Jazz. 240 s., čb. vyobrazení, grafická úprava JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 - Velmi dobrý stav. 600,- CZK

106858f  106858ff
JOHN ONO LENNON. [připravili Tomáš Kraus a Lubor Šonka]. Praha, Jazzová sekce, 1981. Jazzpetit, č. 6, příloha bulletinu Jazz. 56 s. grafická úprava JOSKA SKALNÍK. Pův. brož. 220x160 - Mírně očteno, spodní část hřbetu natržená.      400,- CZK

106858g  106858gg
CHALUPECKÝ, JINDŘICH: O DADA, SURREALISMU A ČESKÉM UMĚNÍ. Praha, Jazzová sekce, 1980. Jazzpetit č. 2, příloha bulletinu Jazz. 67 s., obr. přílohy, grafická úprava JOSKA SKLANÍK. Pův. brož. 220x160 - Velmi dobrý stav.       750,- CZK