Pražský hrad 1944. Obrazy v prezidentských salonech.

 

SNÍMÁNÍ OBRAZŮ V PRESIDENTSKÝCH SALONECH 3. 10. 1944.

16. fotografií 190x85 - Měření Brožíkových "Lucemburků" (L. Svoboda). Mařákovy "Hradčany" (A. Folberger - K. Veselý). Zjišťování přesné velikosti Brožík: Praha. Hynais: Jaro (L. Mandaus). Mařákův "Říp" (L. Svoboda - Ing. J. Vott). Snímání rámečků Mařákových "Hradčan" (A. Folberger). Brožík: Habsburkové (K.Veselý - J Vott - R. Jansa). Měření Hynaisovy "Zimy" (K. Veselý - A. Folberger - R. Jansa - O. Kovář). Obrazy J. Mařáka, Brožík: Přemyslovci (J. Vott) ...


image

image