MARTIN BENKA. USPÁVANKY.
Uspávanky, kresby Martina Benku, úvod napísal Július Barč-Ivan, vydala Matica slovenská, tlačila Neografia, úč. spol. v Turč. Sv. Martine r. 1946.

10 volných kartónů s reprodukcemi kreseb Martina Benky. Jeden dvoulist s úvodním textem, notovou částí a tiráží. Vše volně uloženo v pův. pap. obálce, která na okrajích několikrát natržená (bez ztráty papíru). Kartóny čisté, nepoškozené. 285x405


Podmínky prodeje zde >>