ŘEZNÍČEK, ZDENĚK: VYSOČINA.1. svazek edice Magnificat.
Poesie. Kroměříž, Zdeněk Řezníček, 1939. Vytiskl Karel Kryl v Kroměříži. 53 s., frontispic a závěrečná viněta JIŘÍ REYNEK, dvoubarevný tisk. Náklad 300 výtisků. Na prvním listu (vakát) exlibris M.Keclíka. Pův. brož. 195x130
Přiloženy dva tiskopisy edice Magnificat, jeden s tištěným textem a podpisem Z. Řezníčka, druhý, prošlý poštou (1942), s ručně psaným textem a podpisem Z. Řezníčka.